Ποινικό Δίκαιο

Το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου, που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της ποινικής εξουσίας μιας Πολιτείας, δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων ποινών επί εγκλημάτων. Το σύγχρονο Ποινικό Δίκαιο έχει αποκλειστικώς δημόσιο χαρακτήρα και η άσκηση της ποινικής εξουσίας επιχειρείται ενόψει του δημοσίου συμφέροντος.

Το Ποινικό Δίκαιο διακρίνεται: στο Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία.

I. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
Το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που καθορίζουν τις πράξεις εκείνες που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα καθώς και την απειλούμενη κύρωση (τιμωρία) που θα πρέπει να επιβληθεί (είτε ως ποινή, είτε ως μέτρο ασφαλείας) στον δράστη των πράξεων αυτών.

II. Ποινική Δικονομία
Η Ποινική Δικονομία αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που καθορίζουν αφενός την αρμοδιότητα των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας και αφετέρου την διαδικασία δράσης των οργάνων αυτών προκειμένου να βεβαιώσουν την ενοχή του κατηγορουμένου, ώστε να επιβάλουν σε αυτόν, την από το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, προβλεπόμενη ποινική κύρωση.

H Δικηγορική Εταιρία EJNP LAW FIRM προσφέρει και σε όλους τους παρακάτω τομείς απόλυτα εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

  • Email

  • Διεύθυνση

    Ακαδημίας 72, 10678 - Αθήνα

  • Επικοινωνία

    Tel: 2103645499 Fax: 2103646589