Αιμίλιος Α. Κουνδουράκης

Δικηγόρος, κάτοχος ΜΔΕ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εταίρος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ: Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών)
ΣΠΟΥΔΕΣ: Σπουδές στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών
ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Ενέργειας, Δίκαιο ΜΜΕ